Գրքեր

Ձեզ ենք ներկայացնում Արցախի գրողների միության կողմից հրատարակված գրքերից մի փոքրիկ հավաքածու`

ԻՍՐԱՅԵԼ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, «Առակներ», Ստեփանակերտ, «Սոնա» գրահրատարակչություն, 2011թ., տպաքանակը` 250, 128 էջ:

ՄԻՔԱՅԵԼ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, «Բերդաձոր». պատմություն և տոհմաբանություն, Երևան, «Ամարաս» հրատարակչություն, 2011թ., 256 էջ

ՀՐԱՆՏ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ, «Որպես մի դարձող բանազավր»: Բանաստեղծություններ, դրամատիկական ասք, Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս», 2011թ., տպաքանակը` 250, 312 էջ:

ՌՈԲԵՐՏ ԵՍԱՅԱՆ, «Հարության ժամանակը» բանաստեղծությունների ժողովածու և պոեմ / Ստեփանակերտ: «Սոնա» գրահրատարակչություն, 2011թ., տպաքանակը` 250, 224 էջ:

ՄԱՔՍԻՄ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, «Հոգնած երեկո» վիպակների և պատմվածքների ժողովածու, Ստեփանակերտ, «Վաչագան Բարեպաշտ» հրատարակչություն: 2010թ., տպաքանակը` 250, 336 էջ:

ՀՐԱՆՏ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ, «Չճանաչված երկրի լրատվությունը»: ԼՂՀ տեղեկատվական դաշտի համապատկերը և խնդիրները: Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն, 2011թ., տպաքանակը` 300, 152 էջ:

ԿԻՄ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ, Լևոն Խեչոյանի ստեղծագործության գեղագիտական առանձնահատկությունները, Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս», 2011թ., տպաքանակը` 200, 128 էջ:

ԺԱՆՆԱ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ, «Հեռացումի անեզրություն»: Բանաստեղծություններ և պոեմներ, Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս», 2010թ., տպաքանակը` 250, 384 էջ:

ՌՈԲԵՐՏ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ, Արցախյան զվարճախոսություններ: Ստեփանակերտ,«Սոնա» գրահրատարակչություն, 2011թ., տպաքանակը` 250, 72 էջ:

ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, «Արցախյան առակներ», Ստեփանակերտ, «Սոնա» գրահրատարակչություն, 2011թ., տպաքանակը` 250, 96 էջ