Լուսինե Ղարախանյան

Եղիցի լույս
0

Լուսինե Ղարախանյան / Արժեքների ձևավորման ու ոչնչացման կարճ ճանապարհը

Ժամանակակից անցումագետներից մեկը՝ Ա. Պշևորսկին ժողովրդավարությունը բնորոշում է որպես արդյունքների անորոշություն՝ ընթացակարգերի որոշակիության պայմաններում: Ժողովրդավարական…